fbpx

Tingimused

Vaata ka

 

 1. MÕISTED
 2. TEAVE DIGITAALMÄRGISTAMISEST JA MEIE TEENUSEST
 3. REGISTREERIMINE
 4. TEIE LEPINGU SÕLMIMINE JA LÕPETAMINE
 5. TEENUSELE JUURDEPÄÄS JA TUGI
 6. TEIE KOHUSTUSED
 7. TASUD JA TASUDE MAKSMINE
 8. EI OLE KASUTUSES
 9. VABA EKRAAN
 10. GARANTIIDE VÄLJASTAMINE JA VASTUTUSE PIIRAMINE
 11. INTELLEKTUAALSE VARA ÕIGUSED
 12. ANDMEKAITSE
 13. VIIRUSED, Häkkimine ja muud õigusrikkumised
 14. AVALIKKUS JA TURUSTAMINE
 15. KONFIDENTSIAALSUS
 16. ÜLDINE
 17. KONTAKTANDMED
 18. TINGIMUSTE MUUTMINE

KÄESOLEVAD TINGIMUSED („TINGIMUSED“) SÄTESTAVAD TINGIMUSED, MIS PLAY DIGITAL SIGNAGE INC. („PLAY DIGITAL SIGNAGE“, „US“, „WE“, „OUR“) TEILE („SINA“, „SINU“, „KLIENDI“, „CORPORATION“, „ORGANISATSIOON“), JUURDE SAADAKSE MÄRKIMISTEENUSELE „PLAY DIGITAL SIGNAGE“ („TEENUS“, „Toode“) aadressil HTTPS://PLAYSIGNAGE.EE („Veebisait“). PALUN LOE TINGIMUSED HOOLIKALT LÄBI JA TEE KINDLAKS, ET SA NENDEST ARU SAID. TÖÖANDJA  VÕI TÖÖTAJANA, GARANEERITE, et teil on luba astuda seaduslikult siduvatesse lepingutesse oma tööandja eest. SAMAD ÕIGUSED JA PIIRANGUD kehtivad teie tööandjale. NÕUSTUMINE NENDE TINGIMUSTEGA  ON SAMA MIS KIRJALIK KÄSITLETAV LEPING, mille on alla kirjutanud teie tööandja.

1. MÕISTED

„Korrigeerimised” tähendab teie arveldusperioodil makstavate tasude suurenemist või vähenemist, mis on arvutatud vastavalt punktile 7.

Arveldusperiood tähendab perioodi, mille eest teile arve esitatakse.

Leping tähendab Play Digital Signage, Inc. ja kliendi vahel sõlmitud lepingut.

Sisu – kõik kliendi esitatud andmed, failid, dokumendid, multimeediumifailid, kolmanda osapoole lingid, pildid, videod ja muu teave või materjal (mis tahes vormingus).

„Tasu” tähendab tasu, mida klient maksab meie teenuste kasutamise eest, nagu on täpsustatud aadressil https://playsignage.com või on Play Digital Signage, Inc. ja kliendi vahel muul viisil kokku lepitud.

Vaba konto leiate palun punktist 9.

Riistvara tähendab teie arvutit, sülearvutit, meediumipleierit või muud seadet, mida kasutatakse teenusele juurdepääsemiseks ja selle kasutamiseks.

Intellektuaalomandi õigused – kõik intellektuaalomandi õigused, sealhulgas, ilma piiranguteta, esitaja reprodutseerimisõigused, esitaja levitamise õigused, esitaja rendiõigused ja esitaja laenutamise õigused (edaspidi koos esineja omandiõigused), patendid, kasulikud mudelid, kaubandus ja teenindus kaubamärgid, ärinimed, domeeninimed, õigus kujundusele, autoriõigused, moraalsed õigused, topograafiaõigused, õigused andmebaasidesse, ärisaladused ja oskusteave ning kõigil juhtudel, olenemata sellest, kas see on registreeritud või registreerimata, sealhulgas registreerimised ja registreerimistaotlused need ja õigused taotleda sama, ning kõik õigused ja kaitsevormid, mis on samasuguse iseloomuga või millel on samaväärne või sarnane mõju mis tahes neist kõikjal maailmas.

„Sisselogimise üksikasjad” tähendab ainulaadset kasutajanime ja parooli, mida klient vajab Play Digital Signage, sh. aadressil https://playsignage.com.

„Miinimumnõuded” tähendab miinimumnõudeid, mis on vajalikud kliendi riistvarale, et klient saaks kasutada Play Digital Signage, Inc. teenuste funktsioone ja funktsionaalsust, mis võidakse täpsustada ka aadressil https://playsignage.com.

„Võrk” tähendab sidevõrku, mida kasutame kliendile teenuse pakkumiseks.

„Nõue või link” tähendab meediumipleierit, mille klient on loonud teenusega Play Digital Signage, Inc., andes kliendile võimaluse ekraanil sisu vaadata.

Eesmärk tähendab kasutamist, kopeerimist, tihendamist, muutmist ja edastamist, et pakkuda kliendile teenust ja täita nendest tingimustest tulenevaid kohustusi.

„Ekraan” tähendab mis tahes meediumipleierit, telerit, kuvarit või muud meie teenuse toetatud seadet, mille klient on linginud.

„Teenus” tähendab Play Digital Signage, Inc. teenuseid, mis on kättesaadavad aadressil https://playsignage.com

„Kasutamine” tähendab juurdepääsu teenusele Play Digital Signage, Inc. ainult kliendi enda ettevõttesisestel eesmärkidel.

Kasutaja – kliendi töötaja, kellel on lubatud teenust kasutada ja kellele on antud sisselogimisandmed.

„Beeta” viitab tarkvarale, mida testitakse ja mida pole veel ametlikult välja antud. Beetafaas järgib alfafaasi, kuid eelneb lõplikule versioonile. Enamasti vabastame beetaversiooni ajal mitu „beeta” versiooni.

„Tootmise” tootmiskeskkond on termin, mida kasutatakse enamasti etapi kirjeldamiseks, kus meie tarkvara ja muud tooted võetakse kasutusele nende ettenähtud otstarbel.

2. MEIST JA MEIE TEENUSEST

2.1 Meie teenuse peahaldaja on Ameerika Ühendriikides Delaware’i osariigis registreeritud ettevõtte Play Digital Signage, Inc. omanik ja haldaja, ettevõtte registreerimisnumber 32-0567502 ja registreeritud aadress aadressil 2035 Sunset Lake Road Newarki linnas, sihtnumber 19702 ja Newarki maakond, sealhulgas haldavad nad ka https://playsignage.com,

2.2 Teenus on mõeldud kasutamiseks ärilistel eesmärkidel.

3. REGISTREERIMINE

3.1 Meie teenusele juurdepääsemiseks ja selle kasutamiseks peate registreeruma meie veebisaidil oleva meie veebipõhise registreerimisvormi abil. Veebipõhise registreerimisvormi täitmisel nõustute meiega, et me kontrollime ja turvameetmeid seoses meie veebipõhises registreerimisvormis esitatud teabega.

3.2 Veebipõhise registreerimisvormi täitmise ja esitamise korral saate e-kirja, mis kinnitab teie registreerumist.

3.3 Käesolevaga garanteerite, et teie esitatud teave on tõene, täpne ja õige. Lisaks garanteerite, et teavitate meid viivitamatult, kui sellises pakutavas teabes muudatusi tehakse.

3.4 Te peate hoidma ja tagama, et kõik kasutajad hoiaksid sisselogimisandmeid konfidentsiaalsena ja turvalisena. Ilma et see piiraks meie teiste õiguste ja õiguskaitsevahendite kasutamist, jätame endale õiguse viivitamatult keelata teie sisselogimine ja peatada juurdepääs meie teenusele juhul, kui meil on alust arvata, et mõni kasutaja on rikkunud mõnda siin sätestatud sätet.

3.5 Palun ärge registreeruge valeandmetega ja kui mõni teie kontaktandmetest muutub, hoidke oma teavet ajakohasena.

3.6 Kui kahtlustame, et keegi on teie kontole sisse tunginud, võime selle peatada ja võtta teiega e-posti teel ühendust.

4. LEPINGU SÕLMIMINE JA LÕPETAMINE

4.0 Meie süsteemide kasutamiseks peate olema vähemalt 15-aastane, kui kogume isikut tuvastavat teavet.

4.1 Teie leping meiega algab kuupäeval, mil saadame teie kinnitusmeili. Teie leping jätkub ja kui seda ei lõpetata, pikeneb see automaatselt järgmisteks korduvateks perioodideks (igaüks neist on „Arveldusperiood”), välja arvatud juhul, kui teie või meie neid vastavalt käesolevatele tingimustele lõpetate.

4.2 Võite oma lepingu igal ajal lõpetada, eemaldades oma kontolt lingitud ekraanid (see kehtib ainult klientidele, kes kasutavad igakuist makseplaani krediitkaarti). Kui te ei ole krediitkaardi klient, peate lepingu ülesütlemiseks saatma e-kirja aadressile [email protected] või oma kontaktisikule aadressil Play Digital Signage, Inc.

4.3 Võime teile igal ajal teatada teie lepingu ja meie teenuse kasutamise lõpetamisest.

4.4 Võime teie juurdepääsu ja meie teenuse kasutamise viivitamatult peatada või lõpetada, kui:

 • 4.1 kolmanda osapoole teenused ja võrguteenuse pakkujad lõpetavad kolmanda osapoole teenuse või võrgu meile kättesaadavaks tegemise.
 • 4.2 te ei järgi ühte või mitut neist tingimustest.
 • 4.3 usume, et teenuse funktsioone ja funktsioone (täielikult või osaliselt) on kasutatud pettusega, väärkasutusega või kuritarvitamisega või
 • 4.4 usume, et olete meile esitanud mis tahes vale, ebatäpse või eksitava teabe.

4.5 Teie lepingu lõpetamisel lõpeb vastavalt käesolevale punktile 4 teie ja kõigi kasutajate juurdepääs meie veebisaidile ja meie teenusele ning mis tahes sisule ei pääse enam meie teenuse kaudu juurde. Me võime säilitada teie teenuse kaudu auditeerimise ja / või maksustamise eesmärgil kättesaadavaks tehtud sisu või muude andmete (sealhulgas mis tahes kasutajate andmed) koopiad või maksustamise eesmärgil või vastavalt kehtivate seaduste järgimisele.

5. TUGI JA JUURDEPÄÄS MEIE TEENUSTELE

5.1 Teenustasude maksmise eest anname teile käesolevaga ainuõigusliku, üleantamatu (ilma alamlitsentsiõiguseta) litsentsi juurdepääsuks teenusele ja selle kasutamiseks ning lubame kasutajatel teenusele juurde pääseda ja seda kasutada. teie lepingu kestus. Tunnistate, et vastutate kõigi meie teenuste kasutajate kasutamise eest ning tagate, et kõik kasutajad teavitaksid neid tingimusi. Te vastutate selle eest, et kasutaja rikub neid tingimusi nii, nagu oleks see teie enda rikkumine.

5.2 Meie teenus võimaldab teil ja teie kasutajatel sisu vaatamiseks ekraanidelt nõuda. Kuigi taotletavate ekraanide arv on piiramatu, jätame endale õiguse kehtestada korraga nõutavate ekraanide arvule piirangud. Ekraanidele võite igal ajal pretendeerida või nõude tühistada.

5.3 Kasutame mõistlikke jõupingutusi, et teenus teile ja kasutajatele alati kättesaadavaks teha, kuid me ei saa tagada katkematut või tõrgeteta teenust. Teenuse kättesaadavus leiate aadressilt https://status.playsignage.com/

5.4 Meie võimet teenust osutada võivad kahjustada meie kontrolli alt väljas olevad tingimused või asjaolud, sealhulgas, ilma piiranguteta, kolmanda osapoole teenusepakkujad, geograafilised või atmosfäärilised tingimused, kohalikud füüsilised takistused, tarkvara ja riistvara funktsioonid või teie personaalarvuti funktsioon , operatsioonisüsteem ja samal ajal meie teenusesse, serverisse ja / või võrku sisse loginud kasutajate arv. Võtame mõistlikud meetmed selliste asjaolude põhjustatud häirete minimeerimiseks, kuid te mõistate, nõustute ja nõustute, et mõnda sellist katkestust ei pruugi vältida.

5.5 Me ei kontrolli võrku ja võrgu omanik võib seda aeg-ajalt täiendada, muuta, hooldustööde korras või muul viisil muuta. Sellised asjaolud võivad põhjustada meie teenuse ajutise kättesaamatuse. Võtame mõistlikke meetmeid, et minimeerida sellistest asjaoludest põhjustatud häireid, kuid mõnda sellist katkestust ei pruugi vältida.

5.6 Kasutame tööstusharu standardseid turvameetmeid, et kaitsta meie teenuse poolt töödeldava teabe, andmete ja / või sisu kadumise, väärkasutamise ja muutmise eest. Siiski tunnistate ja nõustute, et me ei saa garanteerida sellise teabe, andmete ja / või sisu täielikku turvalisust või et meie turvameetmed hoiavad ära häkkimise, usside, vigade, troojalaste või muude sarnaste seadmete kasutamise, mis võivad lubada juurdepääsu või loata vaatamist sellise teabe, andmete ja / või sisu kohta.

5.7 Me jätame endale õiguse teha oma teenuses või selle osas aeg-ajalt muudatusi oma äranägemise järgi ja võime aeg-ajalt oma teenuse funktsioone või funktsioone värskendada, lisada, eemaldada, muuta ja / või muuta.

5.8 Pakume teie teenuse kasutamiseks tuge kogu tööpäeva jooksul ajavahemikus 8.00–16.00 PST teie teenuse kasutamisel, mis hõlmab järgmist:

 • 8.1 nõu meie teenusele juurdepääsu ja selle kasutamise kohta ning
 • 8.2 meie teenuse katkestuste diagnoosimine, igal juhul kasutades meie reaalajas vestlust või saates meile e-posti aadressil [email protected]

5.9 Vea diagnoosimine sõltub sellest, kas teie või mõni kasutaja esitab selge ja täpse kirjelduse kõigist tuge vajavatest rikkest, sealhulgas asjaoludest, milles see tekkis, meie teeninduspiirkonnast, millega viga on seotud, ja kogu muu teabe, mida me mõistlikult vajame viga kõrvaldama.

5.10 Võttes arvesse kirjelduse saamist vastavalt punktile 5.9, teeme mõistlikke pingutusi rikete kõrvaldamiseks mõistliku aja jooksul pärast teie saamist või kasutaja taotlust vastavalt punktile 5.8.

5.11 Käesolevas punktis 5 kirjeldatud tugi ei sisalda vigade diagnoosimist ja kõrvaldamist, mis tulenevad:

 • 11.1 meie teenuse kasutamine muul viisil kui käesolevate tingimuste kohaselt või meie teenuse kasutamine eesmärgil, milleks seda ei kavandatud
 • 11.2 tõrge teie või kolmanda osapoole tarkvaras, riistvaras, võrguühendustes või rakenduses või nende mis tahes täienduses või
 • 11.3 tõrge seadmes või muus tarkvaras, mis töötab koos meie teenusega või integreerub sellega.

Lisateavet leiate meie teenusepakkujast ja tugipoliitikast.

6. TEIE KOHUSTUSED

6.1 Nõustute, et vastutate ainuisikuliselt kõigi oma tegevuste eest veebisaidil https://playsignage.com ja meie teenuse, sealhulgas teie kasutajate kasutamise eest. Te vastutate nende tingimuste rikkumise eest kasutaja poolt, nagu oleksite neid tingimusi rikkunud.

6.2 Turvalisuse rikkumise või sisselogimisandmete loata kasutamise korral palume Teid teavitada meid sellest viivitamata.

6.3 Teie vastutate oma ekraanidel esitletava sisu eest,  et mis tahes sisu ei peetaks solvavaks, ebaseaduslikuks, ebasobivaks ega muul viisil:

 • 3.1 edendab rassismi, fanatismi, viha või mis tahes liiki füüsilist kahjustamist mis tahes rühma või üksikisiku vastu
 • 3.2 ahistab või toetab teise isiku ahistamist
 • 3.3 kuvab pornograafilist või seksuaalse sisuga materjali
 • 3.4 reklaamib igasugust kuritahtlikku, ähvardavat, rõve, laimavat või laimavat käitumist
 • 3.5 reklaamib ebaseaduslikku tegevust
 • 3.6 annab juhisteavet ebaseadusliku tegevuse kohta, sealhulgas kellegi teise privaatsuse rikkumise või arvutiviiruste pakkumise või loomise kohta
 • 3.7 reklaamib või sisaldab teavet, mis on teie arvates ebatäpne, vale või eksitav
 • 3.8 tegeleb võistluste, loosimiste ja püramiidskeemide reklaamimisega ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta
 • 3.9 sisaldab mis tahes viirust või muud asja või seadet, mis võib takistada, kahjustada või muul viisil ebasoodsalt mõjutada meie teenuse tööd
 • 3.10 rikub mis tahes kolmanda isiku intellektuaalomandi õigusi või muid varalisi õigusi.

6.4 Käesolevaga kinnitate, et iga kasutaja annab meile ainuõigusliku ülemaailmse litsentsivaba litsentsi teie või mis tahes kasutaja esitatud sisu ja kõigi muude materjalide kasutamiseks selleks.

6.5 Te nõustute, et meie teenus ei kinnita mis tahes sisule kehtivaid õigusi ja piiranguid. Kui sisu ei kuulu teile, vastutate ainuisikuliselt mis tahes sisule kehtivate asjakohaste litsentside õiguste ja piirangute kontrollimise eest. Me ei vastuta teie ees võimalike kahjude, kahjude, kulude või kulude eest, mis tulenevad teie sisult meie teenuse kaudu või seoses sellega.

6.6 Te garanteerite ja kinnitate, et teil on kõik teie intellektuaalomandi õigused mis tahes sisus, mille te meie teenusele esitate, teil on litsents või teil on muul viisil õigus kasutada kõiki intellektuaalomandi õigusi. Hüvitate ja hoiate meid kahjutu kõigi kahjude, kahjude, kulude ja kulude (sealhulgas mõistlike kohtukulude) eest, mis on meile tekkinud või kantud ja mis tulenevad kolmandast isikust meie vastu esitatud või seoses sellega tekkinud nõuetest või seoses nendega mis tahes sisu kasutamisel või valdamisel vastavalt käesolevatele tingimustele.

6.7 Lisaks nõustute, et igal ajal iga Teie kasutaja arvestab:

 • 7.1 ärge kasutage sisselogimisandmeid eesmärgiga esineda teist isikut.
 • 7.2 ei luba ühelgi teisel isikul teie sisselogimisandmeid kasutada.
 • 7.3 ei tee midagi, mis võib meie teenust ja https://playsignage.com või võrku kasutavatele isikutele kahjustada, segada või kahjustada või kahjustada või ängistada.
 • 7.4 ei kasuta lehte https://playsignage.com ja / või meie teenust, selle sisu ega tee midagi, mis rikub intellektuaalomandi õigusi või muid kolmandate isikute õigusi.
 • 7.5 ei kasuta meie teenuse ja / või https://playsignage.com kaudu saadud teavet muul viisil kui käesolevate tingimuste kohaselt.
 • 7.6 järgib kõiki meie juhiseid ja eeskirju, kui kasutate lehte https://playsignage.com ja / või meie teenust.
 • 7.7 tegema koostööd kõigi aeg-ajalt mõistlike turva- või muude kontrollide või teabetaotlustega
 • 7.8 kasutage teavet, mis tehti teile kättesaadavaks meie teenust kasutades ja saidil https://playsignage.com, omal vastutusel.

6.8 Juhul, kui teie või mõni kasutaja rikub mõnda selle klausli (6) tingimust või kui me oma ainuisikulise äranägemise järgi kahtlustame, võite põhjendatult kahtlustada, et teie või mõni kasutaja on rikkunud mõnda selles punktis sätestatud tingimust ), jätame endale õiguse võtta mis tahes toiminguid, mida peame vajalikuks, sealhulgas ilma piiranguteta teie lepingu lõpetamine viivitamata ja ette teatamata.

7.TASUD JA TASUDE MAKSMINE

Järgmine klausel (7) on seotud ainult klientidega, kes on krediitkaardiga registreerunud aadressil https://playsignage.com. Ettemakstud makseplaani sisestanud klientide jaoks lugege palun oma lepingut, kuna teie lepingu tingimused võivad olla erinevad.

7.1 Kõik tasud esitatakse igakuiselt ajas tagasi ja need põhinevad teie taotletud ekraanide arvul ja arvete perioodil nõutavate tundide arvul. Ekraanide eest võetakse tasu olenemata sellest, kas need on olnud võrguühenduseta (välja lülitatud) või võrgus, kui need on kontoga lingitud.

7.2 Kõik tasud esitatakse kuu viimasel päeval.

7.3 Teie arveldusperioodi eest makstavaid kuutasusid korrigeeritakse, kui olete taotlenud täiendavaid ekraane.

7.4 Teie arveldusperioodi eest makstavaid kuutasusid korrigeeritakse ka siis, kui ekraane ei nõuta.

7.5 Korrigeerimised arvutatakse iga arveldusperioodi lõpus, kuna ekraanile pretendeeritud tegelike päevade koguarv jagatakse arveldusperioodi võimalike päevade koguarvuga. Kahtluste vältimiseks on “tegelike päevade koguarv” nende päevade arv, mille jooksul on arveldusperioodil ekraani taotletud. (Näiteks kui kogu jaanuarikuu kohta, mis on 31 päeva, on taotletud ekraani, jagaksime ekraani 1. jaanuarist kuni 7. jaanuarini, jagame kuuhinna 31 päevaga ja korrutame selle 7 päevaga, nii et teilt võetakse tasu 3,5 EUR).

7.6 Kõiki tasusid ei tagastata, kui me pole kirjalikult kokku leppinud teisiti.

7.7 Arved saadetakse ainult e-posti teel. Saadame teie arve teie kontole

7.8 Pakume makselahendust nimega „Maksmine krediitkaardiga“. See on teenus, mis tagab teie arvete tasumise teie krediitkaardilt automaatselt maksetähtaja kuupäeval. Esimese tasumisega ekraani taotlemisel registreerute krediitkaardi lisamisel automaatselt valiku „Maksmine krediitkaardiga”. Võite igal ajal tagasi võtta oma nõusoleku, et teeme „Krediitkaardiga maksmine”. Saate seda teha oma profiililehel, kui olete oma kontole sisse loginud. Siin saate ka oma krediitkaardi igal ajal asendada. Krediitkaardi lisamisel lubate, et teie krediitkaardi andmed registreeritakse ettevõttes STRIPE (kinnitatud rahvusvaheliste ohutusstandarditega). Registreerumisel nõustute ka sellega, et lahutame teie krediitkaardilt iga kuu summa.

7.9 E-posti aadressi, aadressi, telefoni jne värskendamine on teie enda kohustus.

7.10 Arvete koopia leiate oma profiililehelt, kui olete oma kontole sisse loginud.

7.11 Kui me ei saa arveldatud summat registreeritud krediitkaardilt debiteerida, on meil õigus saata teile meeldetuletus koos meeldetuletustasude ja intressidega.

7.12 Kõik siin makstavad tasud ei sisalda käibemaksu ega muid müügimakse, mis lisatakse kehtiva määraga.

8. TASUTA EKRAAN

8.1 Meile registreerumisel pakume teile ühte tasuta ekraani. Kui registreerute ja lisate oma esimese ekraani, ei vaja me krediitkaardi- ega arveldusinfot. Nii saate meie teenust tasuta proovida.

8.2 Kui meil on ainult üks tasuta ekraan, võivad meie teenusel olla teatud piirangud ja piiratud funktsioonid.

9.3 Meie tasuta ekraanipakkumine ei ole ajaliselt piiratud.

8.4 Kui teil on ainult üks tasuta ekraan, nõustute, et meil on õigus saata teile teie teenuse kohta teateid, teateid ja uudiseid teie e-posti aadressile, samuti alternatiivse e-posti aadressi, mille võite anda.

8.5 Me jätame endale õiguse teie vaba ekraani igal ajal muuta, tühistada ja / või piirata.

8.6 Organisatsioon on piiratud ühe (1) tasuta ekraaniga. Üheks organisatsiooniks peetakse järgmist:

 • 8.6.1 Isik, perekond ja / või leibkond.
 • 8.6.2 Nii riiklik kui ka rahvusvaheline ettevõte või ettevõte.
 • 8.6.3 Frantsiisifirma või -korporatsioon ja selle sõltumatud frantsiisikohad.

!! See klausel ei ole ammendav ja me jätame endale õiguse võtta parandusmeetmeid seoses sisu või kasutustega, mida pole konkreetselt kirjeldatud !!

8.7 Korduvkonto loomine pole lubatud ja selle tulemusel suletakse kõik avastatud kontod, mis on seotud ühe tasuta ekraaniga kontoga.

8.8 Tasuta ekraaniga nõustute, et meil on õigus meie teenusega ühendatud meediumipleieridesse juurutada nii BETA kui ka tootmistarkvara. BETA tarkvara ilmub tavaliselt 2 nädalat enne uue tootmisversiooni väljaandmist.

9. GARANTIIDE VÄLJASTAMINE JA VASTUTUSE PIIRAMINE

9.1 Käesolevaga garanteerite, et (a) kõik kasutajad on vähemalt 15-aastased, (b) teil on õigus sõlmida käesolevad lepinguid ning (c) järgite kõiki kehtivaid seadusi meie teenuse kasutamist.

9.2 Meie teenust pakutakse ekraanil sisu kuvamise abistamiseks ja seda ei tohiks kasutada varundusena. Peaksite tagama, et teil ja kasutajatel on igasuguse sisu jaoks piisavad varundamisvõimalused ja me ei vastuta teie või kasutajate kahjude või kahjude eest, mis tulenevad teie piisavate varundamisvõimaluste rakendamata jätmisest või seoses sellega sisu.

9.3 Te nõustute, et võime ekraanidel sisu edastamiseks kasutada tihendusmeetodeid, mille tulemuseks võib olla ekraanil vaadates pildikvaliteedi halvenemine. Me ei saa garanteerida, et mis tahes ekraanikuva taotlemise katse õnnestub ja see võib sõltuda teie valitud meediumipleierist, mis vastab aeg-ajalt meie täpsustatud spetsifikatsioonidele.

9.4 Lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele võivad ilmuda aadressil https://playsignage.com. Sellised kolmandate isikute veebisaidid ei ole meie vastutusalad ja me ei vastuta selliste kolmandate osapoolte veebisaitide ja kolmandate osapoolte tarkvara kättesaadavuse, sobivuse, usaldusväärsuse ega sisu eest.

9.5 Me ei vastuta viivituste või meie teenuse osutamata jätmise ja / või https://playsignage.com kättesaadavaks tegemise eest põhjustel, mis tulenevad kolmandatest isikutest, sealhulgas piiranguteta Interneti-teenuse pakkujad, andmekeskused, serverite hostimise ettevõtted ja telekommunikatsiooni pakkujad.

9.6 Kõik garantiid, kinnitused, garantiid, tingimused ja tingimused, välja arvatud need, mis on käesolevas dokumendis sõnaselgelt välja toodud, olgu need siis otsesed või kaudsed põhikirja, tavaõiguse, kaubanduse kasutamise või muul viisil ning kas kirjalikud või suulised, on käesolevaga selgesõnaliselt seadusega lubatud ulatuses välistatud . Järelikult edastatakse kogu teile kättesaadavaks tehtud teave, nõuanded, ettepanekud ja soovitused põhimõttel „nagu on”.

9.7 Miski nendes tingimustes ei välista, piira ega piira vastutust järgmistes kategooriates:

 • 9.7.1 hooletusest tingitud surm või kehavigastused
 • 9.7.2 igasugune vastutus petliku valeandmete esitamise eest
 • 9.7.3 vastutustoiming, mis on põhjustatud tahtlikust rikkumisest või
 • 9.7.4 kõik allpool nimetatud hüvitised.

9.8 Vastavalt punktile 9.7 ei vastuta teie ega meie:

 • 9.8.1 kasumi, müügi, äri või tulude kaotus
 • 9.8.2 andmete, teabe või tarkvara kadumine või rikkumine
 • 9.8.3 ärivõimaluste kaotamine
 • 9.8.4 eeldatava kokkuhoiu kaotus
 • 9.8.5 firmaväärtuse kaotus või
 • 9.8.6 eriline, kaudne või kaudne kahju

9.9 Punkti 9.7 kohaselt ei tohi meie maksimaalne vastutus teie ees tuleneda teie lepingust, tuleneda teie lepingust või sellega seoses, olenemata sellest, kas see tuleneb lepingust, lepingust (sealhulgas hooletusest) või muust, ei tohi ületada teie lepingu alusel meile makstud tasusid kaheteistkümne (12) kuu jooksul enne seda kuud, mil sündmus või sündmuste seeria tekkis (ja kui vähem kui 12 kuud on möödas, piirdub meie üldine vastutus ainult teie poolt esimese 12 kuu jooksul makstavate tasudega teie leping, mille arvutamiseks arvestatakse eelmiste kuude jooksul teie poolt makstud tasude (või tasumisele kuuluvate tasuliste, kuid veel tasumata tasude puhul) keskmine.

10. INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

10.1 Meil ​​ja / või meie litsentsiandjatel on kõik õigused intellektuaalomandi õigustele, mis on seotud meie teenusega ja https://playsignage.com. Kõik õigused, tiitlid ja huvi meie teenuse ja https://playsignage.com vastu ja meie vastu jäävad ainult meile ja / või meie litsentsiandjatele.

10.2 Teil on sõnaselgelt keelatud:

 • 10.2.1 mis tahes meie teenuse või https://playsignage.com reprodutseerimine, kopeerimine, redigeerimine, edastamine, üleslaadimine või lisamine mis tahes muudesse materjalidesse ja
 • 10.2.2 meie ja / või selle litsentsiandjate omanduses olevate registreeritud või registreerimata märkide / logode / kujunduse eemaldamine, muutmine, muutmine või kasutamine ning kõik, mis võib meie mainet ja head tahet ebaõiglaselt ära kasutada või mida võiks pidada meile kuuluvate ja / või meile litsentsitud intellektuaalomandi õiguste mis tahes õiguste rikkumine.

11. ANDMEKAITSE

11.1 Te peate tagama, et teie ja ükskõik milline kasutaja kasutab meie teenust kooskõlas kõigi asjakohaste andmekaitsega seotud seaduste, määruste ja põhimõtetega.

11.2 Kui sisu sisaldab isikuandmeid, nagu on määratletud 2018. aasta isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR), tagate, et teil on õigus meile selliseid isikuandmeid edastada, et saaksime isikuandmeid seaduslikult töödelda käesolevate tingimuste kohaste kohustuste täitmiseks ning asjaomased kolmandad isikud on andnud nõusoleku isikuandmete töötlemiseks vastavalt käesolevatele tingimustele.

11.3 Võime koguda ja töödelda järgmist teavet:

 • 11.3.1 teave, mida te meile aeg-ajalt edastate, sealhulgas teave, mis esitati registreerumisel veebisaidi www.playsignage.com kasutamiseks, sisu või mis tahes lisateabe või teenuste taotlused. Võime ka teilt teavet küsida, kui teatate veebisaidi www.playsignage.com probleemist
 • 11.3.2 kui teie või mõni kasutaja võtab meiega ühendust, võime selle kirjavahetuse üle arvestust pidada
 • 11.3.3 Kasutajate üksikasjad saidil https://playsignage.com ja meie teenuse kasutamine, sealhulgas taotletud otsingud, lehtede vastamisajad, külastuse pikkused.
 • 11.3.4 meie teenuse kasutamise üksikasjad, sealhulgas, kuid mitte ainult, sisselogimisteave, brauseri tüüp ja versioon, liiklusandmed ja muud sideandmed ning ressursid, millele kasutajad juurde pääsevad, nii et võime koostada statistikat teenuse kasutamise kohta meie teenus.

11.4 Võtame asjakohaseid meetmeid tagamaks, et mis tahes isikuandmeid hoitakse turvaliselt ja teie teenuse kasutamise ajal. Kahjuks ei ole teabe edastamine Interneti kaudu täiesti turvaline. Kuigi anname endast parima, et kaitsta isikuandmeid, ei saa me veebisaidile www.playsignage.com edastamisel tagada kasutajate andmete turvalisust, edastamine toimub siiski teie enda vastutusel. Kui oleme teie teabe kätte saanud, kasutame mõistlikke protseduure ja turvaelemente, et vältida volitamata juurdepääsu.

11.5 Kasutame kasutajate kohta hoitavat teavet järgmistel viisidel:

 • 11.5.1 tagada, et meie teenust esitataks teie ja teie kasutajate jaoks kõige tõhusamal viisil
 • 11.5.2 täita meie kohustusi, mis tulenevad teie ja meie vahel sõlmitud lepingutest
 • 11.5.3 et teavitada teid meie teenuse muudatustest
 • 11.5.4 osana meie jõupingutustest oma teenuse ohutuks ja turvaliseks hoidmiseks
 • 11.5.5 teha teile ja kasutajatele ettepanekuid ja soovitusi teenuste kohta, mis võivad teile või neile huvi pakkuda
 • 11.5.6 meie teenuse täiustamiseks.

11.6 Võime avaldada kasutaja isikuandmeid järgmistele isikutele:

 • 11.6.1 äripartnerid, tarnijad ja alltöövõtjad mis tahes lepingu täitmiseks, mille me nendega või teiega sõlmime
 • 11.6.2 pakkujad, kes aitavad meid meie teenuse täiustamisel ja optimeerimisel
 • 11.6.3 juhul, kui müüme või ostame äri või vara, mille puhul võime avaldada kasutaja isikuandmeid sellise ettevõtte või vara potentsiaalsele müüjale või ostjale
 • 11.6.4 kui meie või põhiliselt kogu meie vara omandab kolmas isik, siis on meie valduses olevad isikuandmed üks üleantavatest varadest
 • 11.6.5 kui me oleme kohustatud avaldama või jagama kasutaja isikuandmeid mis tahes juriidilise kohustuse täitmiseks või selleks, et jõustada või rakendada meie tingimusi ja muid lepinguid või
 • 11.6.6 Play Digital Signage, Inc., meie teenuse ja kõigi kolmandate osapoolte õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks,  kellega suhtleme, pakkudes veebisaiti www.playsignage.com.

12. VIIRUSED, HÄKKIMINE JA MUUD ÕIGUSRIKKUMISED 

12.1 Teie ega keegi teie kasutajatest ei kasuta meie teenust kuritarvitades teadlikult viiruste, troojalaste, usside, loogikapommide või muu pahatahtliku või tehnoloogiliselt kahjuliku materjali sissetoomist. Te ei tohi proovida saada volitamata juurdepääsu meie teenusele, serverile, kus meie teenus on salvestatud, ega mis tahes meie teenusega ja / või https://playsignage.com ühendatud serverile, arvutile või andmebaasile. Te ei tohi meie teenust rünnata teenuse keelamise või hajutatud teenuse keelamise rünnaku kaudu.

12.2 Selle rikkumisega paneksite toime 1990. aasta arvuti väärkasutuse seaduse alusel kuriteo . Teavitame igast sellisest rikkumisest asjaomastele õiguskaitseasutustele ja teeme nende asutustega koostööd, avaldades neile teie identiteedi. Sellise rikkumise korral lõpeb teie õigus koos kõigi kasutajate õigustega kasutada meie teenust kohe.

12.3 Me ei vastuta kahjude ega kahjude eest, mis on põhjustatud levitatud teenuse keelamise rünnakust, viirustest või muust tehnoloogiliselt kahjulikust materjalist, mis võib nakatada teie arvutivarustust, arvutiprogramme, andmeid või muud varalist materjali teie või mis tahes kasutaja, meie teenuse ja https://playsignage.com või teie või teie kasutaja või mis tahes kasutaja allalaaditav mis tahes materjal või mis tahes sellega seotud veebisait.

13. AVALIKUSTAMINE ja MARKETING

13.1 Teie eelneval nõusolekul võime igas meie turundusmaterjalis viidata teile kui kliendile ja viidata teile osutatavate teenuste tüübile.

13.2 Teie eelneval nõusolekul võime avaldada ja levitada juhtumiuuringu, milles kirjeldatakse teile teile osutatavat teenust, sealhulgas koondnäitajad teie teenuse kasutamise ja selle teie ettevõttele pakutavate eeliste kohta (kasutamiseks meie jaoks) turundusvahend).

13.3 Juhul, kui te ei soovi kliendina, et me kasutaksime teie nime meie turundusmaterjalides, peate sellest meile teatama, kirjutades e-posti aadressile [email protected]

14. KONFIDENTSIAALSUS

14.1 Kui käesolevates tingimustes ei ole sätestatud teisiti, hoiab kumbki pool („vastuvõttev pool”) konfidentsiaalsena kogu teavet ja dokumente, mille teine ​​pool („avalikustav osaline”) on avaldanud vastuvõtvale poolele või mille kohta Vastuvõttev pool saab teada, mis on igal juhul seotud mis tahes toimingute, toodete, protsesside, tehingute, ärisaladuste või avalikustava lepinguosalise äritegevusega või mille avalikustav osapool on tuvastanud konfidentsiaalsena („konfidentsiaalne teave”) ega kasuta konfidentsiaalset teavet Teave mis tahes muul eesmärgil kui nende kohustuste täitmiseks vastavalt käesolevatele tingimustele ja / või meie teenuse osutamise parandamiseks.Välja arvatud oma töötajatele ja alltöövõtjatele niivõrd, kuivõrd see on mõistlikult vajalik käesolevate tingimuste kohaste kohustuste täitmiseks, ei avalda vastuvõttev pool konfidentsiaalset teavet kolmandatele isikutele ilma avalikustava osalise eelneva kirjaliku nõusolekuta.

14.2 Punktides 14.1 sisalduvad kohustused ei kehti konfidentsiaalse teabe suhtes, mis on:

 • 14.2.1 teie lepingu jõustumise kuupäeval või mis tahes ajal pärast seda kuupäeva üldkasutatavas vormis, välja arvatud juhul, kui vastuvõttev pool on neid tingimusi rikkunud;
 • 14.2.2. Vastuvõtvale poolele ilma piiranguteta edastanud kolmas isik, kellel on selleks heausksed õigused, või
 • 14.2.3. Vastuvõttev lepinguosaline peab selle avalikustama seaduse või mis tahes börsi regulatiivsete nõuete kohaselt, tingimusel et vastuvõttev lepinguosaline teatab avalikustavale lepinguosalisele nii palju kui võimalik sellise avalikustamise nõudest.

15. ÜLDINE

15.1 Kui me ei nõua mingil ajal oma kohustuste ranget täitmist vastavalt käesolevatele tingimustele või kui ta ei kasuta ühtegi õigust või õiguskaitsevahendit, millele tal on käesolevate tingimuste kohaselt õigus, ei kujuta see endast loobumine sellistest õigustest või õiguskaitsevahenditest ega vabasta teid selliste kohustuste täitmisest.

15.2 Te peate järgima kõiki välismaiseid ja kohalikke seadusi ja määrusi, mis kehtivad meie teenuse kasutamisele mis tahes riigis, kus te füüsiliselt asute, sealhulgas ilma piiranguteta ekspordikontrolli seadused ja määrused.

15.3 Kumbki osapool ei vastuta viivituste eest, mis tulenevad asjaoludest, mis ei ole sellise osapoole mõistlikul kontrollil, tingimusel et mittetöötav pool teeb mõistlikke jõupingutusi, et vältida või kõrvaldada kohustuste täitmata jätmise põhjused, ja jätkab käesolevat lepingut järgides mõistliku saatmisega, kui sellised põhjused kõrvaldatakse.

15.4 Mis tahes kohustustest loobumine meie poolt ei tähenda loobumist ühestki hilisemast rikkumisest.

15.5 Ükski meie loobumine ühestki tingimusest ei kehti, välja arvatud juhul, kui selgesõnaliselt on öeldud, et see on loobumine ja sellest on teile kirjalikult teatatud.

15.6 Kõik teatised ja suhtlus tuleks saata punktis 16 sätestatud kontaktandmetele (Play Digital Signage, Inc. puhul) või kontaktandmetele, mille olete andnud veebipõhises registreerimisvormis aadressil https://playsignage.com . Teade või teade loetakse esitatuks: (i) kui see on isiklikult kätte toimetatud, kui see jäetakse asjaomase poole aadressile, (ii) kui see saadetakse posti teel, kaks tööpäeva pärast selle postitamist, (iii) kui see saadetakse e-posti teel selle edastamine.

15.7 Kui mõni pädev asutus leiab, et mõni neist tingimustest on kehtetu, ebaseaduslik või mingil määral rakendamatu, eraldatakse selline tingimus või säte sel määral ülejäänud tingimustest ja sätetest, mis jätkuvad kehtima seadusega lubatud ulatuses.

16.8 Teie leping esindab kogu teie ja meie vahel sõlmitud lepingut meie teenuse ja www.playsignage.com kasutamise kohta ning asendab kõik meie vahelised suulised või kirjalikud eelnevad kokkulepped, kokkulepped või kokkulepped.

15.9 Tunnistate, et käesolevate tingimuste sõlmimisel ei ole te tuginenud ühelegi avaldusele, lubadusele või lubadusele, mille on andnud või millest võib järeldada midagi öeldut või kirjutatut, kas veebisaidil www.playsignage.com, Internetis või meie vahelistel läbirääkimistel (olenemata sellest, kas tehtud süütult või hooletult), välja arvatud käesolevates tingimustes sõnaselgelt sätestatud juhtudel.

15.10 Neid tingimusi reguleerivad ja tõlgendatakse vastavalt USA seadustele. Delaware’i osariigi (USA) kohtutel on ainupädevus käesolevatest tingimustest tulenevate vaidluste üle.

15.11 Võime neid tingimusi muuta, teatades sellest mõistlikult veebisaidil www.playsignage.com ja e-posti teel meie uudiskirja tellijatele. Jätkates (või jätkates kasutajate) kasutamist meie teenuses pärast etteteatamistähtaja möödumist, loetakse, et olete nõustunud nende tingimuste muudatustega. Tõlkeversioonide erimeelsuste osas on alati üleseks inglisekeelsed tingimused www.playsignage.com lehel

16. KONTAKTANDMED

16.1 Palun saatke meie tingimustega seotud küsimused aadressile [email protected]

18. Muudatused käesolevates tingimustes

Nende tingimuste ajaloolised muudatused leiate allpool.